Tilbud til mennesker med særlige behov

Vores tilbud henvender sig til:

 • Institutioner
 • Bosteder 
 • Børn med særlige behov
 • Voksne med særlige behov
 • Private
 • Skoler

Hos os er der mulighed for en til en kontakt, små hold og samvær med hesten. Her er det ikke afgørende om du skal eller kan ride, men at du oplever nærværet og samspillet mellem hesten og dig.

Vi har stor erfaring med at bruge hesten som redskab til at arbejde med angst, det kan både være rideangst og generaliseret angst.

Vores erfaring er at hesten:

 • Øger menneskets sociale kompetencer
 • Forbedrer verbal og nonverbal kommunikation
 • Styrker selvværdet og øger selvtilliden 
 • Mindsker angst og depression
 • Giver glæde og øger livskvaliteten
 • Styrker motorik og balance
 • Øger kropsbevidstheden

Vi har mulighed for at lave et tilbud til lige netop dig/jer som er tilpasset jeres ønsker og behov. Det kan være et længerevarende forløb, et dags arrangement eller et særligt tilrettelagt forløb.

Vi gør opmærksom på at alt færdsel, og omgang med heste er for eget ansvar og forsikring. 

Der er ikke indlagt nogen video